Primavera

Primavera Hotel


PRIMAVERA Hotel & Congress centre **** je moderní čtyřhvězdičkový hotel v Plzni s 94 klimatizovanými pokoji (celkem 240 lůžek), restaurací s venkovní terasou, vinárnou - barem a reprezentativním víceúčelovým kongresovým centrem se sály různé kapacity. Parkovací stání pro 100 aut a 3 busy v areálu hotelu.

Brožura ke stažení zde

brozura

Kontakt

PRIMAVERA Hotel & Congress centre
Nepomucká 1058/128
326 00 Plzeň


GPS:
49°42'38.1"N 13°24'45.4"E

Recepce-rezervace:
Tel.: +420 378 020 500
Mobile: +420 603 113 853
Fax: +420 378 020 501
E-mail: info@primaverahotel.cz

GDS – kódy:
Amadeus: FGPRGPRI
Sabre: FG220483
Galileo: FGA5630
Worldspan: FGPRGP
Pegasus: for information only FGPRGP

Sdělení ke splnění informační povinnosti (GDPR)

Společnost EXIMPO PLZEŇ, spol. s r.o., IČO: 40523811, DIČ CZ40523811, vedena u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 1015, se sídlem Nepomucká 1058/128, 326 00 Plzeň („Správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy.

Za účelem náboru zaměstnanců, pracovně právní agendy, mzdové agendy, docházky, rezervace či, vedení evidenční knihy, vedení domovní knihy, evidence hostů, za účelem ochrany majetku kamerovým systémem a za účelem zasílání nabídky služeb jsou zpracovávány osobní údaje / kategorie osobních údajů: údaje vedoucí k přímé identifikaci fyzické osoby, tj. adresní a identifikační údaje, popisné údaje a dále údaje vedoucí k nepřímé identifikaci fyzické osoby, a to na základě zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu a souhlasu subjektu údajů.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatele pověřeného Správcem na základě smluv o zpracování osobních údajů.

Seznam subjektů/kategorií příjemců, kterým můžou být osobní údaje subjektu údajů zpřístupněny, naleznete na našich webových stránkách (www.primaverahotel.cz/cs/gdpr).

Osobní údaje bude Správce zpracovávat po dobu nezbytně nutnou pro dosažení účelu.

Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Subjekt údajů má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů Správci poskytnul. Správce na základě žádosti subjektu údajů poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.

Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontaktní údaje Správce:

EXIMPO PLZEŇ, spol. s r.o.
Nepomucká 1058/128, 326 00
Ing. Martin Chaluš, jednatel společnosti 
T. 378 020 500, E. chalus@primaverahotel.cz

V Plzni 25.května 2018
Ing. Martin Chaluš
jednatel společnosti
EXIMPO PLZEŇ, spol. s r.o.Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů dle § 14 odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Inspektorát pro Plzeňský a Karlovarský kraj
Houškova 661/33 326 00 Plzeň

Sekretariát: +420 377 323 596
Fax: +420 296 366 236
IS DS: ytqdz5f

Ing. Martin Chaluš
jednatel společnosti
EXIMPO PLZEŇ, spol. s r.o.